خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
نحوه ی برخورد با بیمار دچار مسمومیت و overdose
نحوه ی برخورد با بیمار دچار مسمومیت و overdose
قیمت : 5,500 تومان
گزیدگی ها
گزیدگی ها
قیمت : 5,000 تومان

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

ابتدا آشنایی با چند تعریف:
Poison  سمی است که از خارج وارد بدن میشود. مثل سیانید،
سموم ارگانوفسفره و دارویی که overdose شود.
Toxin  سمی است که در داخل بدن موجودات زنده تولید
میشود. مثل توکسین های میکروبی )که به دو دسته اگزوتوکسین و
اندوتوکسین تقسیم بندی میشوند(، و یا حتی موادی همانند اوره و
کرآتینین که در داخل بدن انسان تولید میشوند

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

externship_toxicology_leaflet[session01] (1)_1588245039_10676_4096_1330.zip0.63 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت