خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
فشار خون در بارداری و پره اکلامپسی
فشار خون در بارداری و پره اکلامپسی
قیمت : 5,000 تومان
PROM و جفت سر راهی
PROM و جفت سر راهی
قیمت : 5,500 تومان
PCOS و ناباوری
PCOS و ناباوری
قیمت : 6,000 تومان
لیومیوما
لیومیوما
قیمت : 5,500 تومان

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

بیشترین مداخله ی ما برای بیماری های ژنتیک و در راس آن برای بیماری سندرم داون است
قبال اعتقاد بر این بود که چون 97%علت ایجاد سندرم داون به خاطر جدا نشدن کروموزومی در گامت ماده است و
د رسنین باالی 35 سال احتمال این رخداد بیشتر است ، در نتیجه فقط برای مادران باردار باالی 35 سال تست
غربالگری انجام می شده است ولی امروزه برای تمام مادران بارداری که قبل از 20 هفته به ما مراجعه می کنند
تست های غربالگری برای اختالالت کروموزوم های 18 ، 13 ، 21 و defect tube neural ، انجام می شود.
ما مجبوریم دنبال تستهایی باشیم که قبل از 16 تا 18 هفته این اختالالت تشخیص داده شود )

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

fetalhealth_1588245425_10601_4096_1393.zip0.29 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت